לוגו אתר ייעוץ משכנתאות

הלוואת גישור לדירה

כמדובר בסוג הלוואה שלרוב נלקחת לצורך מאד ממוקד. לשמש כהלוואת ביניים בין צורך מידי של הלווה לכסף ועד שהלווה יכול להשתמש בכספים אחרים שיש לו שכרגע אינם נזילים לו. הלוואת הגישור מכסה על מחסור מידי במזומנים – מגשרת על פער פיננסי.

בשונה מהלוואות אחרות, מדובר בהלוואה מורכבת מבחינת המשמעויות שלה ובהלוואה שגובה הריביות גבוהות ביחס להלוואות אחרות, בוודאי אל מול הלוואת משכנתא.

הלוואת גישור ניתן לקחת לכל צורך שהוא, כאשר מרבית ההלוואות מסוג זה נלקחות עבור רכישת דירה ועבור רכישת מכונית.

 

✔️הריבית הטובה ביותר להלוואת הגישור שלכם! 🙏🏼

✔️ חיסכון משמעותי בריבית ההלוואה שלכם 💰

✔️ ייעוץ משכנתאות בכל חלקי הארץ 🎓

✔️התאמת הלוואה הטובה ביותר למצב הכלכלי שלכם 👁️

✔️ ניסיון רב שנים של מומחים בייעוץ עם למעלה ממאה דירות שנקנו במהלך השנים 🏠

 

לשמיעה של כל המדריך לנוחיותכם אנא לחצו על כפתור ההפעלה בצד ימין בנגן.

הלוואת גישור לדירה

 

איך עובדת הלוואת גישור?

מבחינת סמנטית הלוואת גישור נקראת גם הלוואת בלון או הלוואת בולט, אלו שלוש שמות המתארים את אותו סוג של הלוואה.

הלוואת גישור בנויה באופן הבא:

הלווה מקבל סכום כסף הכולל מסלול ריבית (שנקבע מראש). הריבית יכולה להיות מונהגת בכמה מסלולים כאשר השכיחים ביותר הם: קבועה ולא צמודה (קל”צ), ריבית צמודה או ריבית צמודה לריבית פריים.

ישנן שני סוגי הלוואת גישור כשאר ההבדל ביניהם נעוץ בשיטת ההחזר

גישור (בלון) חלקי – בסוג זה, בכל חודש הלווה מחזיר את גובה הריבית וההצמדה ובסיום תקופת ההלוואה, מחזיר בבת אחת את כל גובה ההלוואה עצמה (הקרן).

גישור (בלון) מלא – בסוג זה, אין החזרים חודשיים ובסיום תקופת ההלוואה הלווה מחזיר את מחיר הקרן, יחד עם  מחיר הריבית וגם תוספת של ריבית מצטברת (ריבית דריבית). הלוואות מסוג אלו הן יחסית נדירות מאד בגלל משקל הריבית הגבוה שלהן.

דגשים :

  • תנאי הלוואת גישור אינם אופטימליים שכן הריביות בה יחסית גבוהות ובכדי למנוע קושי של הלווה להחזירה, היא ניתנת לפרקי זמן קצרים הנעים בין כמה חודשים ל 2-3 שנים (תלוי בגוף המלווה).
  • יש לתת את הדעת על אפשרויות פירעון מוקדם של ההלוואה. לרוב העמלה על פירעון מוקדם צפויה להיות גבוהה וזו סוגייה שחשוב לבדוק ולהגיע להסכמה עם הגוף המלווה.
  • הלוואת גישור יכול להינתן על ידי הבנקים ועל ידי גופים חוץ בנקאיים (חברות אשראי, חברות ביטוח, חברות השקעות, חברות גידור ועוד).
  • הלוואת בלון מצריכה לרוב העמדת בטוחה כנגדה, ניתן להשתמש בנכס קיים (הלוואת גישור לדירה), ניתן להשתמש ברכב (הלוואת גישור לרכב), ניתן להשתמש בקרנות חיסכון, גמל והשתלמות (הלוואות גישור קרנות).
  • במקרה של קושי בהחזר, ניתן לבצע פעולת מחזור הלוואה, כפי שעושים להלוואת משכנתא, אך המשמעות היא עלות גבוהה יותר של מחיר ההלוואה.
  • כאשר נוטלים הלוואת גישור שהיא לא חלק מתמהיל משכנתא לא חלה לגביה הגבלת בנק ישראל על גובה היקף מסלול ריבית פריים של 33 אחוז (שכאמור כן חל במשכנתאות). כך שהלוואת גישור יכולה לכלול היקף מסלול פריים רחב יותר.

הלוואת גישור לרכישת דירה

מדובר בהלוואת הגישור הנפוצה ביותר ומטרתה לסייע למעוניינים, לרכוש דירה בטרם מכרו את הדירה שלהם. למעשה, מדובר בהלוואה שמסייעת למשפרי דיור בתקופה שבין רכישת דירה חדשה למכירת דירה ישנה.

הצורך בהלוואה עולה כאשר מתעוררת הזדמנות לרכוש דירה שמתאימה ללווים, אך תהליך מכירת הדירה הקיימת מתעכב, או שהם לא יכולים למכור עד שיוכלו להיכנס לדירה חדשה, כך שלמעשה אין להם כסף לרכוש את הדירה בה הם מעוניינים.

הלוואת גישור לדירה מאפשרת להם לקבל סכום כסף לתשלום עבור הדירה החדשה עד למועד שבו יכנסו להם הכספים ממכירת הדירה הישנה ובאמצעותם יוכלו לבצע החזר. גובה הלוואת הגישור המקסימלית שיוכלו לקבל הוא 50 אחוז מגובה הדירה הקיימת (עוברת לשעבוד לבנק).

המצב שתואר לעייל הוא יחסית פשוט, אך מה קורה כשהצורך מורכב יותר?.

למשל, הלווים צריכים יותר כסף לרכישת הדירה החדשה שאינו מכוסה ב – 50 אחוז של הלוואת הגישור מהדירה הישנה. הפתרון במקרה זה הוא: לשלב הלוואת גישור נוספת כחלק מהמשכנתא. במילים אחרות, הלוואת הגישור תהיה מסלול בתוך תמהיל המשכנתא ותשמש אף כחלק מההון העצמי הנדרש.

נסביר באמצעות דוגמא

לזוג ישראלי יש דירה בשווי מיליון ₪. הם מעוניינים לרכוש דירה חדשה גדולה יותר שעולה מיליון וחצי ₪ ולמכור את הדירה הישנה. לזוג אין הון עצמי (מלבד שווי הדירה הישנה) והם טרם מכרו את הדירה, אך חייבים לרכוש עכשיו את הדירה החדשה (פן יפסידו הזדמנות לדירת החלומות).

מהנתונים עולה כי חסר להם מיליון וחצי עבור הדירה החדשה, אולם, בעוד שנה יקבלו מיליון ₪ עבור הדירה שתימכר.

תחילה ייקחו הזוג ישראלי, הלוואת גישור חלקית עבור הדירה הקיימת לתקופה של שנה, בגובה של חצי מיליון ₪. בעבור הלוואה זו יחזירו רק את רכיב הריבית מיד חודש.

במקביל, ייקחו משכנתא בגובה של מיליון ₪ בעבור שעבוד הבית הנרכש. תמהיל המשכנתא יכלול מסלול של הלוואת גישור חלקי על סך חצי מיליון ₪ וחצי מיליון ₪ במסלולי משכנתא אחרים. בעבור חלק הגישור יבצעו החזר חודשי של ריבית ובעבור חלק המשכנתא הרגילה יבצעו החזר ריבית + קרן.

בדרך זו, הם קיבלו באופן מידי מיליון וחצי ₪ לרכישת הדירה החדשה. לאחר שנה, כשיקבלו את כספי המכירה יחזירו את שתי הלוואות הגישור ויישארו עם תשלומי משכנתא “רגילה” בגובה חצי מיליון ₪.

הלוואת גישור לדירה שלך

ריביות להלוואות גישור לדירה ובכלל

כלל אצבע – הלוואת גישור (בלון) הינה הלוואה הנחשבת כהלוואה בסיכון גבוה מכיוון שבסופה, הלווה נדרש להחזיר סכום כספי גבוה. הגופים המלווים מודעים לכך שייתכן ויתרחשו דברים שלא יאפשרו ללווה להחזיר את מלוא הסכום ולכן מגדירים אותה כסיכון גבוה. רמת הסיכון הזו מובילה לקחת שהריביות להלוואת גישור תהיינה גבוהות בכ- 2% מעבר לריביות של משכנתאות.

קיימים מספר אפשרויות למסלולי הריבית להלוואת גישור, להלן המרכזיות והשכיחות ביותר:

ריבית קבועה ולא צמודה (קל”צ) – מסלול זה נחשב למסלול בטוח. הריבית קבועה מדי חודש ואינה משתנה, היא אינה מושפעת משינוי מדד והפרשי שער. מכיוון שכך, הבנק מגלם בה את שינויי המדד והיא תהיה ריבית יחסית גבוה.

ריבית קבועה וצמודה – הריבית במסלול זה נמוכה יותר ממסלול הקל”צ, אך מושפעת מעליית המדד.

ריבית פריים – מסלול זה מושפע מריבית הפריים של בנק ישראל ולא מושפע מהמדד. זהו מסלול מועדף גם להלוואת גישור וגם למשכנתא שכן שינוי הריבית שנעשים על ידי בנק ישראל (עד 8 פעמים בשנה) הם יחסית נמוכים ולכן השינויים שחלים בריבית אינם גבוהים. מסלול זה מוגבל לגובה של 66 אחוז מערך כלל ההלוואה כאשר מדובר במשכנתא, אך לא כאשר הלוואת הגישור היא לא חלק ממשכנתא.

ריבית דריבית (הריבית הצוברת) – ריבית זו אינה חלק ממסלולי ההחזר אך היא מתקיימת במקרה של הלוואת גישור מלאה, כלומר הלוואה שלא מתבצעים החזרים חודשיים. במקרה כזה, בסוף התקופה מוחזר כל סכום ההלוואה + הריבית, כאשר לשני אלו מצטרף מנגנון ריבית על ריבית. מנגנון לפיו, כל שנה חישוב הריבית נעשה מתוך סכום הקרן והריבית שנצברה בסיום השנה.

משכנתא הפוכה & הלוואת גישור

מדובר בשתי סוגי הלוואות להן מאפיינים דומים ומאפיינים שונים

משכנתא הפוכה

הלוואת גישור

מיועדת לבני הגיל השלישי (גיל 60 פלוס – פנסיה) ניתנת לכלל הגילאים
הלוואה ניתנת תמורת שעבוד נכס הלוואת ניתנת תמורת שעבוד נכס, במקרה של משכנתא. במקרים אחרים שעבוד של משאבים אחרים
אין החזרים חודשים בכלל (לעיתים ניתן להחזיר רק ריבית) יש אפשרות להחזרים חודשיים של הריבית ויש אפשרות ללא החזרים חודשיים כלל.
סכום ההלוואה יוחזר בסיום התקופה או לאחר פטירת הלווים באמצעות מכירת הנכס או על ידי היורשים. סכום ההלוואה יוחזר בסיום התקופה

הלוואת גישור לדירה שלך

לסיכום

הלוואת גישור היא לא ההלוואה המועדפת בשוק, יתרה מכך, היא הלוואה הגוררת איתה גובה תשלומי ריביות גבוהה יחסית.

ההמלצות להשתמש בהלוואת גישור לדירה או לכל מטרה אחרת,  היא רק אם הינכם עומדים בשני התנאים הבאים : תנאי ראשון, אתם זקוקים לכסף מידי כעת ואין לכם מקורות אחרים. תנאי שני, בעתיד הקרוב של שנה עד שנתיים (אולי שלוש) צפוי להיכנס אליכם סכום כסף שווה ערך לגובה ההלוואה שישמש להחזר שלה.

 

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?

שאלות נפוצות

כאשר יודעים בוודאות שיהיה מקור כספי להחזר בסיום תקופת ההלוואה כאשר זקוקים באופן מידי לתזרים מזומנים
באופן עקרוני בכל סוגי ההלוואות ניתן להתמקח עם הגורם המלווה על גובה הריביות. אולם, יכולת ההתמקחות יורדת ככל שההלוואה נתפסת ברמת סיכון גבוהה על ידי הגוף המלווה. הסיבות שמעלות את רמת הסיכון הן: סכום ההלוואה גבוה, תקופת פריסת החזרים ארוכה, רמת יכולת ההשתכרות וההכנסה פנויה של הלווה. המלצתנו היא, לבדוק הצעות מחיר שונות להלוואות מכמה גורמים פיננסיים ולבצע סקר שוק ותנאים. ניתן להיעזר באיש מקצוע מתחום המשכנתאות בכדי לנהל את השיח לתנאי הריבית מול הגורמים המלווים.
להתייחס לסוגיית אפשרות פירעון מוקדם. הגופים המלווים אינם חסידים של אפשרויות פירעון מוקדם שכן במצב כזה הם לא “נהנים” ממלא הריבית שיכלו לקבל בהתאם לתקופת ההלוואה המקורית. בעקבות כך לחלק מהמסלולים הוצמדה עמלת פירעון גבוהה במיוחד שלעיתים הופכת את הפירעון ללא כדאי. לכן, בדקו מראש מה האפשרויות לתנאי הפירעון וככל שישנה אפשרות שהכסף המיועד להחזר יתפנה או יגיע אליכם מוקדם יותר וודאו שיש לכם עמלת פירעון סבירה

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

משכנתא למוגבלי חשבון בנק
בלוג
משכנתא למוגבלים

אין ספק שלאורך השנים חלו שינויים רבים ומשמעותיים בתחום ההלוואות (הן ברמת הפיקוח על הלוואות והן מבחינת התחרות בתחום). כיום גם כאלו המוגדרים כבעלי חשבון

לקריאת המאמר »
מסורבי משכנתא
בלוג
משכנתא למסורבים

כלל הגופים המוסמכים לתת משכנתאות (אישור של בנק ישראל או משרד האוצר) הם גופים פיננסיים פרטיים שהמטרה שלהם היא רווח, ועל כן האינטרס שלהם הוא

לקריאת המאמר »
בלוג
יועץ משכנתא פרטי

“צריך להוציא כסף בכדי לחסוך כסף”. אם אתם טרם מכירים את המשפט הזה, בסיום קריאת המאמר שלפניכם המשפט הזה יתחיל להיראות לכם הגיוני. משכנתא היא

לקריאת המאמר »
שמאי משכנתא
בלוג
שמאי משכנתא

מחירי דירות ונכסים נקבעים לרוב בהתאם להיצע ודרישה והמשוואה יחסית פשוטה. ככל שחסרות בשוק דירות פנויות וישנה דרישה לדירות המחיר יהיה גבוה יותר. אולם היצע

לקריאת המאמר »