לוגו אתר ייעוץ משכנתאות

ריבית דריבית

בקרב מרבית האנשים תוכלו לזהות תופעה של “אוזניים נעצמות”, כאשר מתחילים לדבר איתם על ריביות וחישובים. וזה די בצדק, מדובר במונחים מעולם הכלכלה שרק מעטים מבינים ומצריכים גם היכרות עם בסיסי הידע בתחום בכדי להבין את משמעות הנתונים או את האופן החישוב.

ריביות חשובות לנו בשני מצבים, כאשר אנחנו מלווים כסף מגורמים פיננסיים, בנקים, חברות אשראי, חברות השקעות וכדומה וכאשר אנחנו מפקידים כסף לחסכון. במצב הראשון של לקיחת ההלוואה (סוגים מסוימים של הלוואה)  אנחנו משלמים עוד כסף במנגנון שנקרא ריבית מצטברת (ריבית על ריבית) ובמצב השני של ההפקדה אנחנו מקבלים כסף (תשואה)  גם על ידי אותו מנגנון ריבית על ריבית.

המאמר הזה מנסה להסביר בשפה קלה להדיוטות מה זה ריבית? ומי היא האחות המרשעת או שדווקא האחות הטובה שלה, ריבית דריבית (תלוי מאיזה פוזיציה אנחנו מסתכלים).

 

✔️ ליווי אישי מהיועצים הטובים בתחום ועד הריבית הטובה ביותר למשכנתא שלכם! 🙏🏼

✔️ חיסכון משמעותי בריבית על המשכנתא ובגובה ההחזר החודשי 💰

✔️ מומחים בייעוץ משכנתאות בכל חלקי הארץ 🎓

✔️האפשרויות המתאימות ביותר למצב הכלכלי של הלקוח 👁️

✔️ ניסיון רב שנים בתחום עם למעלה ממאות דירות שנקנו במהלך השנים בעזרת המומחים שלנו 🏠

ריבית דריבית הכח של התשואה שלך

ריבית

התחלנו בזה שבכדי להבין מונחים ומושגים בכלכלה צריך להכיר את הבסיס והבסיס לכל הלוואה הוא המונח ריבית.

ריבית היא מושג עתיק ימים. לצערנו, בהיסטוריה של האנושות היא נקשרה בצורה שלילית ליהודים והיה חלק ממקורות השנאה והאנטישמיות כלפי יהודים, במיוחד באירופה, שהייתה היבשת המשמעותית ביותר במאות הקודמות.

הריבית היא סוג של תשלום, פיצוי, עמלה שהאדם הנוטל הלוואה משלם לנותן ההלוואה כחלק מתשלום על שהסכים לתת לו הלוואה. ניתן לנסח את זה גם כתשלום עבור הזכות לקבל מוצר מסוג הלוואה. ההלוואה עצמה (נקראת הקרן) מוחזרת באותו הסכום שניתנה יחד עם העמלה (ריבית).

 

סוגי ריביות

כפי שניתן לשער, ככל שהצורך בהלוואות התרחב גם הריבית התפתחה לסוגים שונים של ריביות, החלו להתפתח  גישות ושיטות שונות למתי  והאופן שבו מחשבים את הריבית ולאלו הפכה השפעה ישירה על הסכום הכולל של גובה הריבית.

יש ריביות קבועות, כלומר שגובה הריבית שנקבעה במתן ההלוואה לא משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה. יש ריביות שהן ריביות משתנות בהתאם למדדים כלכליים שונים, כאשר מנגנון הריבית נקבע מראש לכל אורך תקופת ההלוואה.

קל יחסית להבין את העלויות כשמדובר בריבית הפשוטה, אולם, הדברים הופכים למעט מורכבים יותר כאשר לריבית שנקבעה מתווספת ריבית דריבית או ריבית מצטברת.

הבהרה חשובה

ריבית דריבית מתבצעת בהלוואת מסוג בוליט (בלון) וגרייס חלקי או מלא. בהלוואת משכנתא שבה לוח הסילוקין הם לוח קרן השווה או לוח שפיצר לא מתקיימת ריבית דריבית.

לכן, אם אתם מבקשים לקחת משכנתא עם שיטת החזר בוליט (בלון/גישור) או שיטת גרייס, ריבית דריבית הוא מונח חשוב להכיר ולהבין.

ריבית דריבית

מדובר במנגנון חישוב ריבית על הלוואה או על השקעה שלפיו על כל תקופה ייעשה חישוב של ריבית על הסכום שנוצר יחד מהריבית הרגילה ומסכום הקרן.

נשמע מורכב?, הדוגמא הבא תסביר זאת בצורה ברורה יותר.

הבנת הריבית הרגילה

הלקוח שמעון ישראלי לקח הלוואה של 1200 ₪ מהבנק למשך שנה אחת. כל חודש על פי הסכם ההלוואה יחזיר 10 אחוז מהסכום בריבית רגילה של 1 אחוז.

להלן הסכום שיצטרך להחזיר רק לפי חישוב ריבית רגילה:

כל חודש יחזיר לבנק 110 ₪  שבמהלך 12 חודשים יגיעו לסכום החזר כולל של 1320 ₪ (1200 ₪ החזר הקרן + 120 ₪ הריבית שהם אחוז אחד).

הבנת הריבית דריבית

הלקוח דוד ישראלי פנה לבנק לקבל את אותה הלוואה רק שהפעם הבנק הודיע לו כי ההלוואות עכשיו כוללת ריבית דריבית (באותו גובה של 1 אחוז ריבית רגילה). בחישוב שעשו לדוד ישראלי כך נראתה ההלוואה שלו.

כל חודש יחזיר 10 אחוז מהקרן + ריבית של 1 אחוז, אך החל מהחודש השני תחושב ריבית נוספת על סכום ההחזר (ריבית + קרן)

חודש 1 –  110 ₪ = 100 ₪ קרן +10 ₪ ריבית רגילה

חודש 2 – 121 ₪ = 110 ₪ החזר חודש שעבר + 11 ₪ (1 אחוז מסה”כ ההחזר חודש שעבר)

חודש 3  – 133.1 ₪ ( 121 ₪ החזר חודש שעבר + 12.1 ₪ (1 אחוז מסה”כ ההחזר של חודש שעבר)

חודש 4 – 146.46 ₪ (133.1 ₪ החזר חודש שעבר + 13.3 ₪ (1 אחוז מסה”כ ההחזר של חודש שעבר)

וכך הלאה.

ריבית דריבית ומשכנתא

באופן עקרוני, משכנתא מורכבת מתמהיל של מסלולים כאשר כל מסלול הינו על חלק מגובה המשכנתא. כל מסלול מאופיין בשיטת ריבית שונה, יש כ -20 מסלולים שניתן לבחור.

תשלום המשכנתא עצמו מתבצע בשיטות החזר, יש 4 שיטות אפשריות וניתן לבחור שיטה שונה לכל אחד מהמסלולים שבחרנו בתמהיל.

שיטת סילוקין שפיצר – השיטה הפופולארית ביותר, לפי שיטה זו כל חודש יש החזר חודשי המורכב מרכיב הקרן ומרכיב הריבית. בשנים הראשונות של ההחזר (יש טבלה) רכיב הריבית הוא גבוהה יותר מאחוז הקרן. למשל, אם ההחזר הוא 3000 ₪ בחודש, 2000 ₪ ממנו זה עבור הריבית של המסלול ו – 1000 ₪ עבור הקרן.  בשיטה זו ההחזר החודשי קבוע רק שהחלוקה בין היקף הקרן והיקף הריבית שמשולם משתנה. הנגיסה מגובה ההקרן נמוכה משמעותית בהתחלת ההלוואה.

שיטת סילוקין קרן השווה – בשיטה זו ,כל חודש מחזירים החזר הכולל סכום קבוע של הקרן וסכום של ריבית המחושב בהתאם ליתרת הקרן. במסלול זה יש הפחתה איטית בגובה של כל תשלום ותשלום. כמובן ששינויים יחולו במידה ושיטת החזר זו מיושמת במסלול עם ריבית לא קבועה.

בשתי שיטות אלו (שפיצר וקרן השווה) לא חל עקרון של ריבית דריבית.

שיטת החזר בוליט (בלון) – שיטה שבה אין כלל החזר של הקרן, הקרן מוחזרת בסוף תקופת ההלוואה בבת אחת.

  • בוליט מלא – בסיום התקופה מחזירים בבת אחת קרן + ריבית + ריבית דריבית
  • בוליט חלקי – מחזירים רק את הריבית ובסוף התקופה את הקרן כולה.

לרוב שיטה זו ניתנת לתקופות הלוואה קצרות

שיטת החזר גרייס – שיטה זו דומה בחלקה לשיטת החזר בוליט.

  • גרייס חלקי – תקופה ראשונה (כמה חודשים או שנה) משלמים רק את הריבית ולאחר מכן ליתרת התקופה משלמים קרן +ריבית.
  • גרייס מלא – אין החזר חודשי בכלל ובסוף התקופה משלמים קרן +ריבית + ריבית דריבית.

לרוב שיטה זו ניתנת בהלוואות ארוכות טווח.

נוסחה לחישוב ריבית דריבית

הגדרות משוואה :

At – הסכום המצטבר לאחר מספר שנים

Ao – סכום הקרן (גובה ההלוואה) ללא ריבית

R  –  שיעור/גובה הריבית

t – משך ההלוואה

  • בכדי להימנע מחישוב מוטעה או מבלבל ניתן לבקש מהבנק או הגוף ממנו נוטלים את ההלוואה שייעשה סימולציה של העלות, לחלופין ניתן למצא בכמה וכמה מקומות באינטרנט מחשבונים למדידת ריבית דריבית.

השקעה ריבית דריבית

ריבית דריבית – גרסת האחות הטובה. במקרה שבו אתם משקיעים את הכסף שלכם במיוחד לתקופות ארוכות, ישנן סוגי השקעות הכוללות את מנגנון הריבית דריבית. בהשקעות / חסכונות אלו לאחר שנה של חסכון, הריבית מחושבת מחדש לפי גובה הקרן והריבית שנצברה במהלך השנה. בשנה שלאחר מכן, שוב הריבית מחושבת מהקרן והריבית שנצברה עד כה וכך הלאה. לאורך שנים הריבית שתקבלו תהיה גבוה יותר.

ריבית דריבית

לסיכום

ריבית וריבית דריבית הם מושגים שחובה להכיר בעולם ההשקעות או עולם הלוואות. אומרים שאיינשטיין אמר שמנגנון הריבית דריבית זה כמו הפלא השמיני של העולם. לדעתנו הוא קצת הגזים, שכן אמנם מדובר במנגנון ריבית מיוחד ומעניין שחשוב להכיר, אך כל עוד הוא מהווה קושי בהלוואות נתייחס אליו כקצת פחות.

בלקיחת משכנתא יש אפשרויות רבות של מסלולי ריבית ושיטת סילוקין, אין מסלול או שיטה עדיפה, מסלול או שיטה נבחרים בהתאם להתאמה שלהם ללקוח. לכן, הסתייעות ביועץ משכנתאות היא דרך לצלוח את ים האפשרויות והחישובים ולהגיע לתמהיל משכנתא נכון של ריביות ושיטות החזר. 

רוצה לחזור לחלק מסוים במאמר?

שאלות נפוצות

כן ניתן לבצע חישוב שכזה אולם הוא יהיה מדויק רק במקרה של מסלולי הלוואה או השקעה של ריבית קבועה שאינה צמודה למדד או לכל דבר אחר. במקרים בהם הריבית משתנה (צמודה לממד או צמודה לפריים) כל תקופה, קשה לבצע חישוב מדויק אך ניתן לבצע חישוב שהשינויים בו לא צפויים להיות גבוהים כל עוד השינויים בריבית לא יהיו חדים מאד.
ריבית דריבית מתקיימת במצבים של שיטת החזר משכנתא של בוליט (בלון) או גרייס. הדרך הטובה ביותר היא להתייעץ עם יועץ משכנתאות מה שיטת הסילוקין הטובה ביותר בהתאם ליכולת שלכם להחזיר. למשל, במידה וצפוי להיכנס לכם כסף בעוד שנה או שנתיים, ייתכן שהלוואת בלון חלקית או גרייס חלקי יכולה להיות פתרון טוב יותר ואפילו זול יותר מבחינת שיטות סילוק אחרות.
משכנתא יכולה להוות נטל כלכלי משמעותי, במיוחד אם אתם משלמים סכומי ריבית דריבית גבוהים. למרבה המזל, ישנן מספר אסטרטגיות ואפשרויות זמינות להפחתת סכום הריבית דריבית שאתה משלם על המשכנתא שלך. בין אם זה מימון מחדש של ההלוואה שלך, ניצול הנחות מס או שימוש בתוכניות מיוחדות להפחתת ריבית המוצעים על ידי בנקים ואיגודי אשראי, אסטרטגיות אלו יכולות לעזור לך לחסוך כסף ולהפחית את סכום הריבית הדריבית שאתה משלם על המשכנתא שלך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

משפרי דיור מחיר למשתכן
החזר משכנתאות
מחיר למשתכן משפרי דיור

פרויקט מחיר למשתכן שכיום נקרא דירה בהנחה הוא פרויקט לאומי שהחל בשנת 2000 ומאז ועד היום עבר לא מעט גלגולים, שינויים והתאמות, החל מההיקף, דרך

לקריאת המאמר »
מסלולי ריבית
החזר משכנתאות
מסלולי ריבית

בלקיחת הלוואה ישנם שני דברים המעניינים ביותר את הלווים. הראשון, מה תקופת הזמן שיש להחזר ההלוואה? והשני, מהי הריבית שיצטרכו לשלם?. בהלוואות הכל סובב ריביות,

לקריאת המאמר »
מחזור משכנתא
החזר משכנתאות
מחזור משכנתא  

מאז התקופה שלקחתם משכנתא, השנים חלפו, המציאות שלכם וזו שמסביבכם השתנתה, ואתם עשיתם את מה שצריך בכדי להתאים את עצמכם לשינויים הללו, אין סיבה שהמשכנתא

לקריאת המאמר »
שיטות החזר משכנתא
החזר משכנתאות
שיטות החזר משכנתא

השאלה הראשונה המטרידה כל לווה המשכנתא היא, כמה יעלו לי ההחזרים?. סכום הקרן של המשכנתא הוא ברור, אני מחזיר את מה שקיבלתי, הנושא המעורפל הוא,

לקריאת המאמר »